Skrevet ut fra Akershusmuseets hjemmeside - 13-02-2016 03:02:06 - http://www.akersmus.no
:: :: Facebook :: Nettby
Nyheter Program Utstillinger Publikasjoner Skoletjenesten Kulturminner i Akershus Nyhetsarkiv Om oss  
Den kulturelle skolesekken

Asker kirke og prestegård


0012.JPG
(foto: Akershusmuseet, Øivind Möller Bakken)

Kort karakteristikk
Den første kirken i Asker ble bygget på 1100-tallet. Kirken og kirkegården ble anlagt på grunnen til Askergårdene, og fikk samme navn som gården, og sognet fikk igjen navnet etter kirken. Inntil 1400-tallet het bygda og herredet Skogheim eller Skougum etter gården Skaugum. På denne tiden endret imidlertid navnebruken seg, og bygda og herredet fikk samme navn som sognet.

Den gamle kirken var i hvitkalket murt stein, og er første gang nevnt i skriftlige kilder i 1327. Fastelavenssøndag 1878 brant kirken nesten ned til grunnen. Mye av inventaret ble reddet, deriblant prekestolen (1716), døpefonten (1705), kirkeskipet (1706) og altertavlen (1724). Restene etter den gamle kirken ble revet, og en ny kirke i nygotisk stil ble innviet året etter, i 1879. Den nye kirken i Asker var tegnet av den tyske arkitekten J.W. Nordan, og bygget i rød tegl. På 1900-tallet ble det tatt til orde for å gjøre endringer av kirkerommet, som ble oppfattet som dystert og trist. Etter tegninger av arkitektene Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas ble kirken restaurert innvendig i 1930, og først da ble det gamle inventaret satt inn igjen i kirken. Otto Valstad sto for nye utsmykninger.

Området rundt kirken har i uminnelige tider vært et sentralt sted i bygda, noe blant annet de mange gravminnene fra jernalderen vitner om. Prestegården hører antageligvis til de første bebygde gårdene i Asker, og het opprinnelig Røyrin. Hovedbygningen i empirestil ble bygget av sogneprest Jacob Neumann i 1807. Alléen med askekaller langs Kirkeveien ble plantet av sogneprest Vogelius mellom 1752 og 1780.


Adresse/adkomst
Kirkeveien 143, 1384 Asker

Kontakt
» Asker kirke: e-post: asker.menighet@asker.kirken.no

Nyttige kontakter
» Asker og Bærum Historielag: e-post: post@abhistorielag.no

Litteratur
  • Bakken, Tor Chr. (red.) (2008): Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget, Oslo.
  • Mamen, Hans Christen (1954): Asker kirke ved 75-års jubileet. Utgitt av Asker Meninghetsråd og bekostet av Asker kommune.
  • Mamen, Hans Christen (1968): Presteskapet i Asker og Bærum etter reformasjonen. Asker og Bærum Historielag.
  • Mamen, Hans Christen (1979): Kirke og menighet i Asker: ved Asker Kirkes hundreårsjubileum. Asker Menighetsråd.
  • Mamen, Hans Christen (1994): Asker prestegård fredet. Asker og Bærum Historielag, skrift nr. 34 - 1994.
  • Mamen, Hans Christen (2007): Vandringer i de dødes hage. Asker kirkegård. Asker kirkelige fellesråd.
  • Martinsen, Liv og Harald Winge (1983): Asker og Bærum til 1840. Asker og Bærums historie. Universitetsforlaget.
  • Nilsen, Karl (1991): Askermotiver. Asker kommune.
  • Thue, Lars (1984): Askers og Bærums historie: Asker 1840-1980. Universitetsforlaget.
  • Torgersen, Halvard (1941): Asker: Bidrag til bygdas gårdshistorie. Oslo.
» Asker bibliotek

Andre referanser
» Se flere bilder på DigitaltMuseum
» Kulturminnesøk

0014.JPG
Asker prestegård
(foto: Akershusmuseet, Øivind Möller Bakken)

Akershusmuseet
Administrasjon
Museumstjenesten
Kommunikasjonsavdelingen
Kulturringen
Riktig Restaurering Akershus
Ressurssenteret for eldre landbruksbygninger
Museumsavdelinger
Asker Museum
Aurskog-Høland bygdetun
Avistegnernes Hus
Eidsvoll museum
Fetsund Lenser
Follo Museum
Gamle Hvam Museum
Hurdal Historielags Samlinger
Linderud Gård
Lommedalsbanen
Lørenskog Bygdemuseum
Nes Samlinger
Oslofjordmuseet
Skedsmo Bygdemuseum
Museumsfabrikken Strømmen
Ullensaker museum
Urskog-HølandsbanenDigitaltMuseum Museumsnytt


for ansatte