Skrevet ut fra Flysamlingens hjemmeside - 24-11-2014 23:11:25 - http://www.akersmus.no
:: Norwegian :: English :: :: Facebook :: Nettby
Forsiden Utstillinger Flytyper Skoleprosjektet Om flysamlingen Ansatte  


Flysamlingen holder midlertidig stengt fra 1. juli 2014

Grupper kan bestille omvisning.

Kontakt Kjell Enger på 95150048 for bestilling.

Lenker

Forsvarets Flysamling Venneforeningen

Gardermoen Kulturpark

Ullensaker Kommune

Norsk Luftfartsmuseum, Bodø

Flysamlingen holder stengt fra 1. juli

Flysamlingen på Gardermoen holder stengt fra 1. juli. Museet kan likevel ta i mot bestillinger på lukkede arrangementer. Akershusmuseet gikk ut med pressemelding 30. juni vedrørende situasjonen på Flysamlingen.

PRESSEMELDING
AD. SITUASJONEN VED FORSVARETS FLYSAMLING GARDERMOEN

Akershusmuseet går nå inn i sitt siste halvår som drifter av Forsvarets Flysamling Gardermoen, etter at Forsvarets Museer sa opp driftsavtalen vår i begynnelsen av mai 2014. Vi har tidligere uttalt at vi er av den oppfatning at Flysamlingen naturlig hører inn i Forsvarets Museer, og at dette derfor ikke oppleves problematisk for Akershusmuseet.

Det har allikevel følger for driften i oppsigelsestiden, som løper fra 1. juli. Det er helt klart at Akershusmuseet ikke har økonomi til å holde Flysamlingen åpen i sommer, på grunn av lønnsutgifter. Etter en konflikt mellom Venneforeningen og Akershusmuseet, ble Flysamlingen stengt en periode i fjor høst. I etterkant av dette fikk frivillige kontrakter og ble betalt på timebasis for sin innsats. Det har vi ikke råd til pr. i dag.

Basert på en totalvurdering av økonomien ved Flysamlingen over tid og dersom frivillige krefter ikke har mulighet til å bidra til å holde samlingen åpen så har derfor Akershusmuseet sett seg nødt til å avslutte driften ved FFG fra 1. juli. Det er med tungt hjerte vi gjør dette. Det er klart at dette er en løsning som ikke i utgangspunktet er ønskelig fra noen parter

To forslag er forelagt Venneforeningen. Først at Venneforeningen ved å organisere driften sommeren 2014 kunne få inntektene av aktivitetene. Da de avviste dette, så ble det i fellesskap fra Akershusmuseet og Forsvarets Museers side foreslått overfor Venneforeningen at dersom de ønsker og har mulighet til å gjennomføre en dugnadsinnsats ved å stille gratis personell til disposisjon slik at samlingen kan holdes åpen, så vil vi i Akershusmuseet stille oss positive til dette. Vi har en person ansatt ut året for å organisere lukkede arrangementer, som ville kunne ta ansvar for vaktlister i sommersesongen. Venneforeningen opplever at de ikke har mulighet til dette.

Det er vanskelig å tenke seg at frivillige kan holde åpent hver dag, og Akershusmuseet ønsker ikke å skyve ansvaret for driften av Flysamlingen over på de frivillige. Det ville imidlertid bety at man kunne holde åpent noen dager eller i helgene. Akershusmuseet vet at dette er å be om mye fra en venneforening som allerede gjør en stor innsats og har forståelse for man finner dette vanskelig å gjennomføre. Vi er allikevel åpne for å gjenoppta diskusjoner om det skulle være ønskelig.

Når det gjelder andre sider av virksomheten så er Akershusmuseet og Forsvarets Museer kommet til enighet om at virksomheten knyttet til konferanse- og arrangementer (dvs. lukkede tilstelninger og guidinger) videreføres som i dag. En person er som nevnt engasjert for å ivareta dette og alle bookinger som er inngått videreføres. Vi velger også å åpne for nye bookinger ut over høsten.

Når det gjelder undervisning så har verken AM eller FM har kapasitet til å videreføre Den kulturelle skolesekken (DKS) ved Flysamlingen høsten 2014. Derfor vil skoleprogrammet gå ut inntil videre, men Forsvarets Museer vil gjenoppta arbeidet med DKS-programmer så snart råd er. Når det gjelder samarbeidet med Nannestad VGS så har det vært kontakt med skolen om hvilke muligheter som kan tenkes i den oppståtte situasjonen, og skolen tar dette videre.

Med vennlig hilsen,

Cecilie Øien
Direktør
AkershusmuseetAkershusmuseet
Administrasjon
Museumstjenesten
Kommunikasjonsavdelingen
Kulturringen
Riktig Restaurering Akershus
Museumsavdelinger
Asker Museum
Aurskog-Høland bygdetun
Avistegnernes Hus
Eidsvoll museum
Fetsund Lenser
Follo Museum
Forsvarets flysamling
Gamle Hvam Museum
Hurdal Historielags Samlinger
Linderud Gård
Lommedalsbanen
Lørenskog Bygdemuseum
Nes Samlinger
Oslofjordmuseet
Rælingen Bygdetun
Skedsmo Bygdemuseum
Museumsfabrikken Strømmen
Ullensaker museum
Urskog-HølandsbanenDigitaltMuseum Museumsnytt
Akershus Kulturnett Kulturnett.no


for ansatte